Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN

OncoTrust kurucusu. Memorial Antalya Hastanesi, Tıbbi Onkoloji ve Dahiliye Profesörü

Qualification

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı'dır.

Bugüne kadar uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde 120'den fazla makale yayınlanmış ve ikisi onkolojide hasta-hekim ilişkisini sorgulayan toplam 17 çalışma ödüllendirilmiştir. Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) ve Amerikan Onkoloji Derneği (ASCO) üyesidir. 2009-2011 yılları arasında Türk Tıbbi Onkoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Halen aynı derneğin üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Başlıca ilgi alanları şunlardır:

Yeni nesil ve ileri kanser tedavileri,
Bağışıklık kontrol noktaları ve hücresel tedaviler ile immünoterapi,
Gen düzenleme teknolojileri ve CRISPR/Cas9,
Onkolojide hasta-hekim ilişkisi,
Minimal invaziv (ameliyatsız) kanser tedavileri,
Onkolojide mentorluk,
Kanserden korunma ve sağlıklı yaşam,
Kanserde tamamlayıcı tıp ve alternatif tedaviler,
Yüksek doz kemoterapi uygulamaları,
Damar içi kemoterapi uygulamaları,
Onkolojide beslenme.

Türkiye'deki kemoterapi ünitelerine sanat evi kavramını getirerek bu tanımın gelişmesine ve yaşam kalitesi odaklı tedavi uygulamalarının artmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca Onkoloji Hemşireliği kavramını ülkemize tanıtmış ve ilk Onkoloji Eğitim Hemşireliği Projesi'nin fikir sahibi ve yürütücüsü olarak yer almıştır.

Art-house kavramının Türkiye'deki kemoterapi ünitelerine tanıtılması, bu tanımın gelişmesine ve yaşam kalitesi odaklı tedavi uygulamalarının artmasına önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca Türkiye'ye Onkoloji Hemşireliği kavramını tanıtarak, ilk Onkoloji Eğitim Hemşireliği Projesi'nin sahibi ve yürütücüsü olarak görev aldı.

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı
Dahiliye uzmanlık tezi: sağlıklı ve miyelom hastalarında venöz tıkanıklık testine von Willebrand faktör yanıtı. Antalya 2000. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Levent Undar
Tıbbi Onkoloji uzmanlık tezi: Kanser hastalarında tromboz eğilimini artıran faktörler. Antalya 2003. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Samur

 

Introducing

Memorial Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölüm Başkanı. Hayatını bilime ve tıbbi yeniliklere adayan saygın, tanınmış ve başarılı bir profesördür.