Kanser Taraması, Teşhisi ve Tedavisi İçin Yurt Dışına Seyahat - Yeni Bir Dönem

Kanser Taraması, Teşhisi ve Tedavisi İçin Yurt Dışına Seyahat - Yeni Bir Dönem

Oncotrust Tıbbi Danışma Kurulu adına Giles Davies, Mustafa Özdoğan

Dünyada kanser görülme sıklığı artıyor. Yurtdışında tıbbi tedavi aramayı seçen hastaların motivasyonları, karar verme süreçleri ve deneyimleri hakkında çok az şey biliniyor. Düşük ve orta gelirli ülkeler orantısız bir şekilde acı çekiyor. Belirlenen seyahat rotaları, yerel olarak mevcut olmayan veya daha kaliteli olarak algılanan tedaviye erişmek için yüksek gelirli ülkelere yöneliktir. Bunun iyi bir örneği Kuveyt ve BAE'den Avrupa ve Kuzey Amerika'ya. Örneğin Afrika'dan Güney Afrika'ya bölgeselleştirilmiş akışlar ve İtalya'dan Fransa'ya ve Avusturya'dan Almanya'ya Avrupa içi akışlar da vardır.

Bununla birlikte, yüksek gelirli ülkelerden insanların kanser taraması, teşhisi ve tedavisi için düşük ve orta gelirli ülkelere seyahat etmesiyle ortaya çıkan yeni bir trend var. Bu kısmen gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin artan maliyetlerinden ve birçok gelişmekte olan ülkede yüksek kaliteli, uygun fiyatlı bakımın mevcudiyetinden kaynaklanmaktadır.

Sağlık Turizminde Yeni Bir Dönem

Medikal turizmdeki bu yeni paradigma değişimi hem zorluklar hem de fırsatlar sunuyor. Bir yandan, hastaların güvenli, yüksek kaliteli bakım almalarını sağlamak önemlidir. Öte yandan, bunun, hayat kurtaran tedaviye erişim sağlamanın uygun maliyetli bir yolu olma potansiyeli vardır.

Hastaların motivasyonlarını ve hem gönderen hem de alan ülkeler üzerindeki etkilerini anlamak için bu konuya ilişkin daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

  • Yurtdışında kanser tedavisi görmeyi seçen hastaların motivasyonları nelerdir?
  • Bu yeni trend, sağlık turizmi kalıplarını nasıl etkiler?
  • Bu olgunun sunduğu zorluklar ve fırsatlar nelerdir?
  • Yurtdışında tıbbi bakım aramaya karar verirken hastaların göz önünde bulundurduğu faktörler nelerdir?

Seyahat kararları, genellikle, araştırma yürüten klinik merkezler arasındaki ilişkileri veya büyüklük, maliyet veya uzmanlık eksikliği nedeniyle hizmetlerin bir ülkede mevcut olmadığı durumlarda, farklı ülkelerdeki kurumlar arasında klinik ağlar ve sevk yolları olabilir. Klinisyenler ayrıca, daha önceki burslar veya araştırma programları veya denizaşırı araştırma bağlantıları ile ilgili kendi deneyimlerinden yararlanarak, hastalara daha ileri tedavi seçenekleri için gayri resmi önerilerde bulunabilirler. Seyahat kararları genellikle yerel klinik tavsiyelere aykırı olabilir. Tersine, sürekli tedavi yolunun bir parçası olarak yerel klinisyenler tarafından denizaşırı ülkelerde bu tür bir tedavi önerilmesine rağmen kemoterapi ve radyoterapi için yurtdışına seyahat etmemeyi seçen hastaların bazı raporları da vardır. Aile, yetişkin kanser hastaları için karar vermede her zaman kilit bir rol oynar.

Modern bağlantılı dünyada ağızdan ağza iletişim ve daha önce bir tesiste tedavi gören diğer kişilerle tanışma, hem tarama hem de tedavi müdahalesi için karar vermede her zaman büyük bir iyiliktir. Yakın zamanda denizaşırı bir merkeze seyahat eden bir hastanın iyi bir deneyimi, bir sonraki hastaya davayı takip etme güvenini verebilecek "5 yıldızlı inceleme" sağlar.

Şu anda sınırlı konsiyerj hizmetleri ve karar verme, seyahat ve tedavi düzenlemelerinde aracılar bulunmaktadır. BUPA gibi büyük sigortacılara sahip, uluslararası sigortayı karşılayabilen az sayıda hasta için birinci sınıf küresel teminat sunan birkaç sigorta programı vardır.

Kültürel olarak yetkin bakım, denizaşırı tedavi arayan Birleşik Krallık hastaları için önemli bir faktördür. Örneğin Hindistan, Japonya veya Kore'de ailelerini ziyaret etmek için dönecek ve yerel bir doktorla tarama ve kontrol testleri alacak olan denizaşırı kökenli (Hindistan, Japonya vb.) önemli bir Birleşik Krallık vatandaşı grubu vardır. Herhangi bir dil veya kültürel engelin olmaması, bu hastaların bu bakımı aramasına izin verir, ancak sonuçlar, tarama raporları ve başka bir dilde tedavi kararlarının karmaşık iletişiminin göz korkutucu bir olasılık ve bariz bir engel olabileceği bir ülkeye seyahat etmek.

Tıbbi tedavinin maliyeti, hastaları yurtdışında bakım aramaya çeken birincil faktördür. Amerika Birleşik Devletleri'nde kanser tedavisinin yüksek maliyetleri iyi belgelenmiştir ve Amerikan Medikal turistleri için önemli bir itici güçtür. Çoğu durumda, bu yüksek maliyetler, ABD'nin dünyadaki en gelişmiş kanser tedavilerinden ve teknolojilerinden bazılarına sahip olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, yüksek kaliteli, uygun fiyatlı kanser tedavisi sunan gelişmekte olan ülkelerin sayısı giderek artıyor. Bunlar Hindistan, Tayland, Malezya, Meksika ve Türkiye'dir.

Bu ülkelerin yüksek kaliteli, uygun fiyatlı kanser tedavisi sunabilmesinin birkaç nedeni vardır. Bunun bir nedeni, daha düşük işçilik ve genel gider maliyetlerine sahip olmalarıdır. Ayrıca genellikle daha düşük vergilere sahiptirler ve bu da tıbbi tesislere ve ekipmana daha fazla yatırım yapmalarına olanak tanır. Ek olarak, bu ülkelerin birçoğunda yüksek düzeyde eğitimli tıp uzmanlarından oluşan geniş bir havuz bulunmaktadır. Aslında bu ülkelerde çalışan doktorların çoğu eğitimlerini Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere veya Kanada gibi Batı ülkelerinde almıştır. Sonuç olarak, en son kanser tedavilerine ve teknolojilerine aşinadırlar.

Bu ülkelerde kanser tedavisinin karşılanabilirliğine katkıda bulunan bir diğer faktör, markalı ilaçlar yerine genellikle jenerik ilaçları kullanmalarıdır. Jenerik ilaçlar, markalı ilaçlar kadar etkilidir, ancak fiyatının bir kısmına mal olurlar. Ek olarak, bu ülkelerin birçoğunun Batılı ülkelerle, markalı ilaçları indirimli fiyattan satın almalarına izin veren anlaşmaları vardır.

Tedavi seçeneklerini değerlendirirken, hastalar sadece tedavi maliyetini değil, aynı zamanda bakım kalitesini de karşılaştırmalıdır. Genel olarak, yüksek kaliteli, uygun fiyatlı kanser tedavisi sunan gelişmekte olan ülkelerde, en son teknolojiye sahip tesis ve ekipmanlara sahip birinci sınıf hastaneler de bulunmaktadır. Ek olarak, bu hastanelerde deneyimli ve yüksek eğitimli tıp uzmanları görevlendirilme eğilimindedir.

Güvenlik, Risk ve Sonuçlar

Bu, Türkiye gibi ülkeler açısından muhtemelen en önemli faktörlerden biridir ve hızlı kanser teşhisi için bir hizmet olarak Oncotrust için en büyük engeli teşkil etmektedir. Popüler basında (bunların çoğu) Türkiye'de diş tedavisi arayan hastalardan kaynaklanan tıbbi "felaketler" veya Bariatrik Cerrahi komplikasyonları yaşayan hastalar hakkında çok şey var. Herhangi bir tıbbi prosedürde olduğu gibi, hasta faktörleri önemli bir rol oynar ve karmaşık ve pahalı dental restoratif cerrahiye ihtiyaç duyan hastalar genellikle komplikasyon riski en yüksek olanlardır. Bakım sonrası bakıma uyum, beklentiler, komorbiditeler ve diğer birçok faktör, yüksek riskli cerrahi ile ilgili kötü sonuçlara katkıda bulunur - bu, mutlaka daha düşük bakım anlamına gelmez, bu bakım yolunu arayan farklı bir hasta popülasyonu anlamına gelir.

Benzer şekilde kanser hastalarında - en yüksek risk altında olanlar ve hızlı teşhis yoluna en çok ihtiyaç duyanlar, aynı zamanda güvenlik ve risklerin en üst düzeyde dikkate alınması gereken hastalardır. Birleşik Krallık, personel alımı ve teşhis hizmetlerine erişimle ilgili eşi görülmemiş baskılarla karşı karşıyadır ve kanserin erken teşhisi, hayatta kalmanın belirlenmesinde çok önemli bir faktördür.

Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde, teşhis taramaları, MRI raporları vb. gibi yüksek riskli kabul edilmeyen birçok tedavi ve prosedür vardır ve bu düşük riskli hizmetler için sonuçlar genellikle çok iyidir. Memorial Hastanesi bunun en güzel örneği. Hastaneyi bizzat ziyaret ettikten sonra, NHS personelinin her gün yaptığı özenli ve yorulmak bilmeyen çalışmalardan bağımsız olan NHS üzerindeki mevcut baskılar göz önüne alındığında, tesislerin, erişimin ve uzmanlığın birçok BK NHS Hastanesinden daha iyi performans göstereceğini söyleyebilirim.

Sağlık Hizmetinin Kalitesi

Yüksek kaliteli, uygun fiyatlı kanser bakımı sunan gelişmekte olan ülkelerdeki bakım kalitesi genellikle oldukça iyidir. Bu ülkeler, son teknoloji tesis ve ekipmanlara sahip birinci sınıf hastanelere sahip olma eğilimindedir. Ek olarak, bu hastanelerde deneyimli ve yüksek eğitimli tıp uzmanları görevlendirilme eğilimindedir. Kanser sonuçlarının altın standardı hayatta kalma ve nüks oranlarıdır. Birleşik Krallık'taki birçok hasta, kanserde hayatta kalma, kanser ilaçlarına yapılan harcama, kişi başına düşen MRI tarayıcı sayısı ve diğer birçok değişken konusunda Avrupa Ligi tablosunda ne kadar aşağıda olduğumuzun farkında değil.

Hastalar Neden Şu Anda Kanser Tanı Testleri İçin Uygun Ölçekte Türkiye'ye Seyahat Etmiyor?

Ne yazık ki, Memorial Hastanesi Antalya gibi kuruluşlar, kanıtlanabilir yüksek kaliteli sonuçlarla mükemmellik merkezleri olmasına rağmen, bakım önemli ölçüde daha ucuzsa, daha düşük kalitede olması gerektiğine dair bir algı var ve bu anlatıyı değiştirmek zor. Memorial Antalya Hastanesi, PET-CT taraması gibi kanser tanı hizmetlerinde bölgesel bir mükemmellik merkezidir ve standartlaştırılmış uluslararası raporlama standartları, kalite güvence süreci anlamına gelir, bu testlerin güvenilirliği ve tanı duyarlılığı yüksektir. Bu nedenle, görüntüleme ve kanser teşhisine hızlı erişimin avantajlarının, bu tür testler için Türkiye'ye seyahat etmenin risklerinden neredeyse kesinlikle daha ağır basacağı ve kanserin daha erken bir aşamasından sonraki bir kanser aşamasına geçiş riskini dengelemekten daha fazla olacağı sonucuna varılmaktadır. (hayatta kalmanın azalmasının kaçınılmaz sonucuyla birlikte) şu anda Birleşik Krallık nüfusunda görülmektedir.

Özetle, kanser tanı testleri için Türkiye'ye seyahat etmek, geç tanı, evre göçü önlemek ve Kanserde anahtar sonucu olan hayatta kalma durumunu iyileştirmek için hastalara önemli fayda sağlayabilir.

Kaynaklar:

1. Camille Maringe, James Spicer, Melanie Morris, et al. The impact of the COVID-19 pandemic on cancer deaths due to delays in diagnosis in England, UK: a national, population-based, modelling study. Lancet Oncol 2020

2. Deniz Can Guven, Taha Koray Sahin, Hasan Cagri Yildirim, et al. Newly diagnosed cancer and the COVID-19 pandemic: tumour stage migration and higher early mortality. BMJ Supportive & Palliative Care 2021

3. Melina Arnold, Mark J Rutherford, Aude Bardot, et al. Progress in cancer survival, mortality, and incidence in
seven high-income countries 1995–2014 (ICBP SURVMARK-2): a population-based study. Lancet Oncol 2019

4. Neil Lunt, Ka-wo Fung. Scoping the literature on patient travel abroad for cancer screening, diagnosis and treatment. Int J Health Plann Mgmt. 2022