Kanser Ameliyatları - Onkolojik Cerrahi

Kanser Ameliyatları - Onkolojik Cerrahi

Cerrahi, kanserin bilinen en eski tedavi yöntemidir.

Patoloji, anatomi ve modern cerrahi tekniklerinin bilinmediği eski dönemin cerrahları, tümörü kateterizasyon (dağlama) ya da bıçakla çıkarmayı denemiş fakat bu girişimler çoğunlukla istenen başarıya ulaşamamıştır.

Bilimin ve teknolojinin gösterdiği büyük ilerlemelerle günümüzde erken veya bölgesel olarak ilerlemiş evre kanserlerin ana tedavisi invaziv / radikal cerrahi yöntemlerdir. Ayrıca 4. evre (metastatik, ilerlemiş) kanserlerin bir kısmında tümör yükünü azaltmak veya tümöre bağlı ani gelişen şikayetleri (ağrı, bağırsak tıkanıklığı, sinir basısı gibi) gidermek için de cerrahiye sıklıkla başvurulmaktadır. Kanser ameliyatları çoğu zaman, ilgili kanserin cerrahisinde ileri uzmanlığa sahip onkolojik cerrahlar tarafından gerçekleştirilir.

Not: Erken evre solid (organ) kanserlerin ana tedavisi ameliyattır!

Kanserin tedavisinde, invaziv cerrahi klasik yöntemdir ve bu yöntemde deri kesilerek kanserli dokuya ulaşılır. Bununla birlikte minimal invaziv tedavi yöntemlerinin, ki bunların bir kısmı girişimsel radyologlar tarafından yapılır, kanser tedavisindeki rolü giderek artmaktadır. Minimal invaziv işlemlerde büyük kesiler yerine hastaya daha az zarar veren küçük delikler açılır.

Minimal invaziv onkolojik cerrahi örnekleri şunlardır:

  • laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat),
  • robot cerrahisi (DaVinci vb robotlar ile kapalı ameliyat),
  • doğal açıklık cerrahisi (natural orifice surgery, ağız boşluğu, rektum ve vajina yolu ile),
  • tek delikten laparoskopi (SILS).

Aşağıdaki minimal invaziv yöntemler ise girişimsel radyoloji uzmanları tarafından uygulanır:

  • kriyoablasyon (dondurarak yok etme),
  • radyofrekans ablasyon (yakarak yok etme),
  • nanoknife (elektroporasyon).

Kanser Ameliyatı Çeşitleri Nelerdir?

Bir kanser hastasının ameliyat için uygun olup olmadığı şunlara bağlıdır:

  • Sahip olduğu kanser türü
  • Kanserin pozisyonu (anatomik bölgesi) ve evresi
  • Hastanın genel sağlık durumu

Her kanser için cerrahi ilk seçenek değildir. Cerrahi lokal (bölgesel) bir tedavidir. Eğer kanseriniz yayılmışsa ya da tümör küçük olduğu halde sistemik karakterde bir kanser türüne sahipseniz (meme kanseri gibi) cerrahi sizin için en iyi tedavi yolu olmayabilir. Veya hematolojik kanserlerde (lösemi, lenfoma gibi) sistemik tedaviler (kemoterapi gibi) ön plandadır. Bu durumda kemoterapi, hedeflenmiş tedavi, immünoterapi ya da hormon tedavisi gibi vücudunuzun tamamına etki edecek bir tedavi almanız sizin için daha iyi olabilir. Tümörlerin küçültülmesi ve semptomların/şikayetlerin kontrol edilmesi için radyoterapi de kullanılabilir.

Kanser Ameliyatlarında Deneyimli Merkezleri Tercih Etmek Bir Fark Yaratır mı?

Yapılan birçok bilimsel çalışma ile de göstermiştir ki, hasta volümünün (sayısı) fazla olduğu merkezlerde uygulanan kanser tedavileri daha başarılıdır. Hatta bu merkezlerde tedavi gören hastaların ortalama sağkalım sürelerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu analizlerle gösterilmiştir.

Hasta kendisini en rahat hissettiği ve bu konuda deneyimi olduğu bilinen cerrahı seçmelidir. Size olumlu yaklaşan, güven veren, sorularınızı açık ve net bir şekilde yanıtlayabilen yani manevi açıdan sizi ameliyata en iyi hazırlayan onkoloji ekibi ile yola çıkmak önemlidir.

Onkoplastik cerrahi

Meme koruyucu cerrahi (lumpektomi veya kısmi mastektomi) genellikle erken evre meme kanserleri için kullanılır. Ancak tümör büyük veya meme küçük olduğunda meme koruyucu cerrahiler uygulamak mümkün olmayabilir ve tüm memenin alınması (mastektomi) gerekebilir. Günümüzde meme koruyucu ameliyatlardan sonra memenin yeniden yapılandırılması (rekonstrüksiyon) veya mastektomiden sonra tamamen yeniden yapılandırma, deneyimli meme kanseri merkezleri tarafından giderek daha yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu anlamda plastik cerrahlar, meme kanseri tedavi ekibinin rutin bir üyesi haline gelmiştir.